Merkez Bankası, Nisan 2024 Dönemine Ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi Açıklandı

featured

Reel Kesim Güven Endeksi Değişmedi, İstihdam Beklentisi Arttı

Merkez Bankası, Nisan 2024 dönemine ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi’ni açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1731 iş yerinin yanıtlarından elde edilen sonuçlara göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre değişmeyerek 103,5 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 106,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam Beklentilerinde Artış Gözlendi

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü belirtildi. Gelecek üç ayda istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği vurgulandı.

İmalatçının ÜFE Beklentisi Arttı

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 55,5 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı artarken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranında azalma görüldü.