SGK’nın 2023 Yılı Faaliyet Raporuna Göre Sağlık Harcamaları Arttı

featured

SGK’nın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’ndan Derlenen Bilgilere Göre:

Toplam Gelir ve Gider: SGK’nın 2022 yılı toplam geliri 2 trilyon 192 milyar 955 milyon lira olarak gerçekleşirken, toplam gideri 2 trilyon 232 milyar 339 milyon liraya ulaştı.

Sağlık Harcamalarındaki Artış: Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamının genişlemesi ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması gibi gelişmeler sonucunda 2022 yılında 283 milyar 224 milyon lira olan sağlık harcamaları, 2023’ün sonunda yüzde 95,3 artarak 553 milyar 143 milyon liraya yükseldi.

Harcamaların Dağılımı: Sağlık harcamalarının yüzde 66,4’ü tedavi harcamalarından, yüzde 33,6’sı ise ilaç, reçete hizmet bedeli ve diğer kalemlerden oluştu.

Ödeme Detayları: Devlet hastanelerine 258 milyar lira, üniversite hastanelerine 74 milyar 573 milyon lira, özel hastanelere ise 34 milyar 525 milyon lira ödeme yapıldı.

İlaç Harcamaları: SGK, 2023 yılında toplam 178 milyar 273 milyon lira ilaç öderken, bu harcamalar arasında 41,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ilk sırada yer aldı.

Geri Ödeme Listesi: SGK’nın geri ödeme listesinde 881’i kanser tedavisinde kullanılan olmak üzere toplam 8 bin 844 ilaç bulunmaktadır.