Kaygı Seviyeleri Artıyor: Dünya Genelinde Anksiyete Yaygınlığı

featured

Anksiyete Yaygınlığında Artış

Son zamanlarda artan kaygı seviyeleri, anksiyete yaygınlığında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. COVID-19 salgını, ekonomik ve politik faktörler de bu artışta etkili olabilir.

Anksiyete Bozukluklarında Artış

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2020’de sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarla birlikte anksiyete bozukluklarında yüzde 25,6’lık bir artış yaşandı.

Ülkeler Arasında Anksiyete Yaygınlığı

Küresel Hastalık Yükü Projesi’nin 2022 verilerine göre, Portekiz en yüksek anksiyete oranına sahip ülke iken, Afrika ve Asya en düşük oranları sergiliyor.

Kaygı Nedir?

Bilim insanları, anksiyetenin vücut ve beyin arasındaki iletişim bozukluğundan kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Anksiyetenin tanımı hala net değil.

Çocuklarda Anksiyete Artışı

Çocuklar arasında da anksiyete artışı dikkat çekiyor. 2020-2021 yılları arasında yapılan çalışmalara göre, çocukların yüzde 20,5’i anlamlı anksiyete belirtileri gösteriyor.

Uzman Psikolog Meryem Kahramanlar’a Göre

Uzman Psikolog Kahramanlar, küresel olayların ve pandeminin, kaygı seviyelerinde artışa neden olduğunu belirtiyor. Teknoloji, sosyal medya, ekonomik belirsizlikler ve iş güvencesizliği de kaygıyı artırıyor.

“Kaygı Salgını” ve Çocuklar

Kahramanlar’a göre, dünya genelinde bir “kaygı salgını” problemi yaşanıyor. Özellikle çocuklarda da anksiyete ve depresyon oranında artış var. Koruyucu faktörlere ağırlık verilmesi önem taşıyor.