Kabul Edilen Ceza Muhakemesi Kanunu Değişiklikleri Neler Getiriyor?

featured

Yasaya Göre Kanun Yollarında Süre Düzenlemesi

İcra ve İflas Kanunu’nda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlenerek, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki benzer hükümlere uyum sağlanması hedefleniyor. Süre, hafta olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecek.

Hak Arama Hürriyetinin Daha Etkin Kullanılması

İcra ve İflas Kanunu’ndaki kanun yollarına başvuru süreleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uyum sağlayacak şekilde düzenleniyor. Bu düzenlemeler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaların İnfazında Kısıtlama

Özgürlüğü bağlayıcı cezaların infazında kısıtlama kurumunda değişiklik yapılıyor. Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazında kişinin korunması kriterine bağlanarak vesayet makamına takdir hakkı veriliyor. Bu düzenlemeler toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan kişiyi kapsıyor.

Örgüt Adına Suç İşleme Durumunda Cezai Yaptırımlar

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere yeni cezai yaptırımlar getiriliyor. Silahlı örgütlere üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere ayrıca cezai yaptırımlar uygulanacak.

Kişisel Verilerin Korunması ve Yurt Dışına Aktarılması

Yasayla kişisel verilerin işlenme şartları ve yurt dışına aktarılması usulleri yeniden düzenleniyor. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve yurt dışına aktarılmasıyla ilgili yeni kurallar getiriliyor.

Emekli Bayram İkramiyesi ve Adalet Süreçlerinde Yenilikler

Emekli bayram ikramiyesi tutarı artırılırken, kanun yollarına başvuru süreleri yeknesaklaştırılıyor. Aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu yıkımın telafisi için sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılıyor.