Haluk Y, isminin değiştirilmesi talebini reddedildi

featured

Mahkeme, “B” olarak tanınan Haluk Y’nin isim değişikliği talebini reddetti

Resmi Gazete’de yayımlanan bir karara göre, Haluk Y adlı kişi, çevresinde “B” olarak tanındığını belirterek isminin bu şekilde değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Ancak mahkeme, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Türk Dil Kurumuna başvurarak görüş aldıktan sonra, B’nin isminin değil, mahlas olarak kullanılabileceği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Haluk Y’nin başvurusunu reddetti

Haluk Y, çevresinde “B” olarak tanındığını ve nüfusa kayıtlı ismini kullanmadığını belirtti ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Ancak Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararda, isimler üzerinde belirli şartlarda değişikliklerin gereklilik olduğu belirtildi, ancak istisnai durumlarda isim değişikliklerinin kabul edilmemesinin makul karşılanabileceği vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesi

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, yerel mahkemenin ilgili kurumlardan tek harfli ismin kullanıma uygun olup olmadığını sorduğu ve bu şekilde bir kullanımın kamu düzenini zedeleyeceği tespiti karşısında değişim talebini reddettiği ifade edildi. Kararda, başvurudan önceki yasal süreçte kamusal makamların takdir yetkisini keyfi şekilde kullanmadığı ve kamunun üstün yararının gözetildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi’nin son kararı

Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre, başvurucunun kültürüne göre bir isim edinmesi engellenmedi, sadece tek harflik bir ismi almanın kamu yararına aykırı olduğu belirlenerek buna sınırlama getirildi. Kararda, başvurucunun hak ve menfaatleri ile kamusal yarar arasında adil bir dengenin kurulduğu ve özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediği sonucuna varıldı.