Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Dünya Sıralamasında Yükseliyor

featured

Türkiye’nin Toplam Elektrik Kurulu Gücü 110 Bin 339 Megavata Ulaştı

Türkiye’nin elektrik üretimindeki önemli bir dönüm noktası olan son verilere göre, ülkenin toplam elektrik kurulu gücü 110 bin 339 megavata ulaştı. Bu rakamla Türkiye, enerji sektöründeki gücünü artırmaya devam ediyor.

Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Önemli Bir Yer Ediniyor

Türkiye’nin toplam kurulu gücü içerisinde en yüksek yenilenebilir enerji kapasitesi barajlı hidroelektrik santralleri ile dikkat çekiyor. 23 bin 855 megavatlık kapasitesiyle barajlı hidroelektrik santralleri, Türkiye’nin yenilenebilir enerji haritasında önemli bir yer işgal ediyor.

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Sıralaması

Güneş enerjisi santralleri 14 bin 994 megavat, rüzgar santralleri 12 bin 194 megavat, akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokütle 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji ise 1691 megavat kapasite ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji sıralamasında yer alıyor.

Yükselen Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri

Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında hızla yükseliyor. Ülkenin yenilenebilir enerji kurulu gücü toplam kurulu gücün yüzde 57,2’sine ulaşmış durumda ve dünyada 11. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin Gelecek Hedefleri

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları büyümeye devam ederken, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor. Ülke, güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırarak sürdürülebilir bir enerji politikası izlemeyi hedefliyor.

Ulusal ve Uluslararası Arenada Türkiye’nin Rolü

Türkiye, uluslararası alanda da yenilenebilir enerji konusunda önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, Türkiye dünya sıralamasında hızla yukarıya tırmanırken, teknolojik gelişmeleri de sistemine entegre etmeyi hedefliyor.

Projeler ve Yatırımlar

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki projeleri arasında tahsis edilen 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi projeleri de bulunuyor. Bu projeler için 10 yıl içinde 19 milyar avroluk yatırım yapılması planlanıyor.