Örtüaltı Üretimde Destekler Artıyor

featured

Türkiye’de Örtüaltı Üretim Yöntemi

Örtüaltı üretim, sebze üretiminin cam, plastik ya da kumaş gibi korumalı yapılar içinde gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Türkiye’nin genellikle güneşli ve su kaynaklarına sahip olması, üretim sezonunu uzatmak ya da yaz-kış ürün alabilmek için bu yönteme başvurulmasını sağlar. Türkiye, örtüaltı üretimde dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından 2’inci sıraya yükselmiştir. 2002 yılında 540 bin dekar alanda başlayan örtüaltı üretim, 2023 sonunda 764 bin dekarı geçerek %42 artış göstermiştir.

Desteklerin Artması

Örtüaltı üretimdeki artışın temel nedeni, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından üreticilere verilen desteklerdir. Bu destekler arasında, Bombus Arısı kullanımından biyolojik mücadeleye, yenilenebilir enerji üretim tesislerine kadar çeşitli alanlarda destekler bulunmaktadır. Örneğin, Bombus Arısı kullanımında koloni başına 100 TL destek verilirken, örtüaltı aile işletmelerine dekar başına 200 TL ve yenilenebilir enerji üretim tesislerine ise 14 milyon liraya kadar destek sağlanmaktadır. Bu desteklerin bir kısmı kredi, bir kısmı ise hibe şeklinde verilmektedir.

AB Kredileri ve IPARD Programı

Örtüaltı üretimde destek sadece Tarım ve Orman Bakanlığı ile sınırlı değil; AB kredileri de mevcuttur. AB’nin ‘Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma’ bileşeni kredileri, örtüaltı üreticilerine de fayda sağlamaktadır. Ayrıca IPARD Programı kapsamında 2 hektara kadar 500.000 avro desteği sunulmaktadır.

Faizsiz Kredi ve Hibeler

30 Aralık 2023’te yayınlanan ‘Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’ ile kredi kullanımı da desteklenmektedir. Kapalı ortamda bitkisel üretim için 100 milyon liraya kadar ve %100 faiz indirimi ile kredi imkanı bulunmaktadır. Ancak kredi ve hibe almak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ve Tarım Sigortaları Havuzu’na dahil olmak gerekmektedir. BÜGEM tarafından üreticilere rehberlik hizmetleri de sunulmaktadır.