Genel Bütçenin Gelirleri 8 Trilyon Lira Olarak Öngörüldü

featured

Genel Bütçe

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kanuna göre, genel bütçenin gelirleri 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin lira olarak öngörüldü. Bu gelirler, özel bütçeli idarelerin öz geliri ve hazine yardımı ile düzenleyici ve denetleyici kurumların öz geliri ve hazine yardımını içermektedir.

Özel Bütçeli İdarelerin Gelirleri

Özel bütçeli idarelerin gelirleri 66 milyar 912 milyon 570 bin lirası öz gelir, hazine yardımı ise 1 trilyon 21 milyar 217 milyon 703 bin lira olarak açıklandı. Bu idarelerin toplam geliri, kendi faaliyetlerinden elde ettikleri gelir ve hazine yardımıyla desteklenmektedir.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri

Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 37 milyar 379 milyon 503 bin lirası öz gelir, 1 milyar 1 milyon 675 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak tahmin edildi. Bu kurumlar, kendi faaliyetlerinden elde ettikleri gelir ve hazine yardımları ile finanse edilmektedir.

Özel Bütçeli İdarelerin Net Finansmanı

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 181 milyon 654 bin lira olarak öngörüldü. Net finansman, idarelerin gelirleri ile harcamaları arasındaki farkı ifade etmektedir.

2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

Öte yandan 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu da Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu kanun, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve giderlerini düzenlemektedir.