Bakanlık Tedbirler Alarak Yabancı Taşıtların Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırıyor

featured

Bakanlık, Yabancı Taşıt Sahiplerine Kolaylık Sağlıyor

İşlemler Online Platformlar Üzerinden Yapılabilecek

Bakanlık, yurt dışından gelen Türk vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarının kara gümrük kapılarında bekletilmeden işlemlerinin yapılması için gerekli tedbirleri aldığını duyurdu. Yabancı taşıtlarla ülkeye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre, seyahat öncesinde Bakanlık internet sayfası veya e-Devlet Kapısı üzerinden Taşıt Ön Beyan Uygulamasına kolaylıkla erişilebilecek.

Giriş İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ülkemize giriş yapacak kişilerin son 1 yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunduğundan emin olmaları ve taşıtı getiren kişinin ehliyet, pasaport veya pasaport yerine geçen kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrıca, yabancı pasaportla giriş yapanlara en fazla 90 gün, Türk vatandaşı veya mavi kart sahiplerine ise 730 gün süre veriliyor.

Belgelerin Hazır Bulundurulması Şart

Ülkeye girişte taşıtın Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi ve taşıt ruhsatının ibraz edilmesi zorunlu tutulurken, emekli olan vatandaşların kolaylıklardan yararlanabilmesi için Türkçe tercümeli emeklilik belgesinin de yanlarında bulundurması gerekiyor. Ayrıca, başkası adına kayıtlı taşıtla gelen vatandaşların geçerli bir vekaletname sunmaları gerekiyor.

Taşıt Sahipliği ve İdari Cezalar

Taşıtın Türkiye’de bırakılarak yurt dışına çıkılması durumunda gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütname verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacak. Geçici olarak ithal edilen taşıtların hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması veya süresi içinde yurt dışına çıkarılmaması durumunda cezai müeyyide uygulanacak.