Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını İçeren Kanun Teklifi Gündemde

featured

Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul’da Görüşülmeye Başlandı

‘Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi, Genel Kurul’da da görüşülmeye başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin hak ve sorumlulukları ile öğretmene yönelik şiddete kadar birçok düzenlemeyi içeriyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenleyen bir yasadır. Mesleği kariyer meslek olarak tanımlayan kanun, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önem vererek özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Madde ve Değişiklikleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde yer alan bazı maddeler şunlardır:

  • Öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atamaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlenmektedir.
  • Mesleğe hazırlık süreci ve mesleğe yeni atanan öğretmenlerin uyum süreci için Milli Eğitim Akademisi’nin kurulması teklif edilmektedir.
  • Kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin sınav ve mesleki çalışma şartlarına getirilen değişiklikler yer almaktadır.
  • Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet cezalarının arttırılması ve tutuklama sebeplerinin genişletilmesi gibi düzenlemeler öngörülmektedir.
  • Öğretmen adaylarına eğitim süreleri boyunca ek ödemeler yapılması ve atanma süreçlerinde puan üstünlüğünün esas alınması gibi hususlar da kanunda yer almaktadır.